vrijednosnice.com
Fundamentalna analiza

Cilj FA je utvrditi da li trenutna cijena dionice odgovara njezinoj vrijednosti. da bi kretanje bilo vjerodostojno potreban je i volumen.
(C) 2008